Urządzenia do Automatyki Przemysłowej (KIPiA) i sprzęt przemysłowy. Dostawa do całej Polski. Ceny niższe od rynkowych o 30%.

@innovatex

+48 511 111 485

BELIMO SH24A-SR200 Octor/Sacre; 3 pozycja: 240 V~

Elektryczne połączenia do wtyczek powietrznych i ślizgowych w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Obszar jest bliski 3 m2.
Siły 450 N.
Nominalne napięcie 100…240 V~.
Zarządzanie: tajemnica/słońce lub 3. miejsce.
Długość maksimum 100, 200 lub 300 mm powinna być ustawiona o kroku 20 mm.

Description

Zasady działania

Wtyczka z Belimo SH24A-SR200 jest kontrolowana przez standardowy sygnał kontrolny 0,10 V =. Otwierdził to stanowisko wskazane przez sygnał. Zmierzone napięcie U umożliwia wyświetlanie rzeczywistej pozycji transmisji elektrycznej i kontrolowanie innych połączeń elektrycznych.

Zarządzanie

Możliwe jest ręcznie sterowanie przyciskiem samozwań (z przyciskiem elektrycznym Belimo SH24A-SR200).

Wysoka niezawodność

Instalacja bloku lotniczego Belimo SH24A-SR200 jest chroniona przed przeładowaniem, nie wymaga przełączników końcowych i zatrzymywania automatycznie, gdy dochodzi do ostatecznych przepisów.

Offside

Belimo SH24A-SR200 liniowy Belimo jest wyposażony w karabiny o 3 punkty bezpośrednio do wtyczki. Górna część pudełka zostanie ustalona do poruszającej się części zaworu ((s)).

Zniszczenia i ceny hurtowni BELIMO SH24A-SR200 są omawiane indywidualnie.

BELIMO SH24A-SR200 podlega 5 lat i aposowi; gwarantuje datę sprzedaży, jak również certyfikat zgodności i paszport tego artykułu.

cecha techniczna

Jednostka elektryczna SH24A-SR200 dla wtyczek i wtyczek w wentylacji i klimatyzacji.

parametry elektryczne
napięcie bezprzewodowe 24 V ~/=50 Hz.
napięcie bezprzewodowe 19,28.8 B ~/=.
mocarstwo 4 VA
Zapotrzebowanie:

– podczas ruchu drogowego

– w pokoju
2

0,4
Cable link: 1, 3,75 mm.
dane funkcjonalne
Force 450 tys. N przy ocenie napięcia
Zarządzanie

– kontrola sygnału

– zasięg operacyjny
0,10 B = standardowy opór wejściowy 100 kW.

2,10 B = 0,200 mm
Długość 200 mm
sygnały zwrotne 2,10 B=, max 1 mA.
Loading 5%
Dyrektywa Y = 0 B= Zmienność, przełącznik 1.
Czas trwania: 150 mm/100 mm
poziom Noise " 35 dB.
Security Security
klasa ochrony III. izolowany
ochrona IP54 na jakiejkolwiek pozycji instalacji
temperatura środowiska 30.
temperatura Storage’a -40 … +80 °C.
Środowiska 95% nie jest kondensatorem.
Maintenance nie wymagać
Dymensja/waga
Dimension Strona internetowa
Weight 1150 g.

Additional information

Marka

Back to Top

Shopping cart